Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

forskare inom veterinärmedicin

Description

Code

2250.9

Description

Forskare inom veterinärmedicin utvecklar och bedriver forskning avseende djurmodeller, jämför den grundläggande biologin hos olika djur och omsätter forskningsresultat till olika arter, även människor.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser