Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

processoperatör, rörledningar

Description

Code

4323.10

Description

Processoperatörer för rörledningar utövar tillsyn över dagliga operativa aspekter av varutransporter via rörledningsinfrastruktur. De har en översikt över nätet och planerar olika rutter för godstransport mellan olika platser. De strävar efter att hitta den mest effektiva och ekonomiska rutten. De löser problem i nätverk och på webbplatser, ser till att föreskrifter tillämpas och följer upp uppfyllandet av transportmålen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: