Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

stallchef

Description

Code

6121.2

Description

Stallchefer ansvarar för den dagliga driften av stallar, bland annat ledning av personalen, skötsel av hästarna, alla hälso- och säkerhetsaspekter samt hantering av kunder och ägare.

Alternativ beteckning

stallansvarig

chef för stall

hästgårdsansvarig

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: