Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analytisk kemist

Description

Code

2113.1.1

Description

Analytiska kemister forskar om och beskriver den kemiska sammansättningen av olika ämnen. De drar även slutsatser om sådana ämnens beteende under olika förhållanden. Analytiska kemister spelar en viktig roll när det gäller förhållandet mellan kemi och miljö, livsmedel, bränsle och läkemedel. De använder en rad olika tekniker, som elektrokromatografi, gaskromatografi och vätskekromatografi och spektroskopi.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser