Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

astronom

Description

Code

2111.1

Description

Astronomer forskar om bildande, strukturer, egenskaper och utveckling av himlakroppar och det interstellära mediet. De använder markbaserad och rymdbaserad utrustning för att samla in data om rymden för forskningsändamål.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser