Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbetsledare, demontering

Description

Code

3123.1.9

Description

Arbetsledare (demontering) övervakar arbetsmoment inom demonteringsarbeten, till exempel avlägsnande och eventuell återvinning av industriutrustning och maskiner eller avveckling av anläggningar. De fördelar arbetsuppgifter bland arbetstagare och övervakar att allt arbete sker i enlighet med säkerhetsbestämmelserna. Om problem uppstår ska de samråda med ingenjörer och fatta snabba beslut för att lösa problem.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: