Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

HMS-chef

Description

Code

1213.7

Description

HMS-chef utformar och genomför företagspolicyer och förfaranden som rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt miljöskydd. De analyserar affärsprocesser för att säkerställa att statlig lagstiftning och miljölagstiftning följs, genomför riskbedömningar på arbetsmiljöområdet, utvärderar den ekonomiska verksamhetens miljöpåverkan och utformar lämpliga åtgärder för att förbättra arbetsmiljöer och arbetskulturer. De samordnar genomförandet av ett integrerat ledningssystem för hälsa, säkerhet och miljö, fastställer effektivitetsindikatorer, organiserar revisioner och deltar slutligen i utredningar och rapportering av olyckor. De verkar för en integrerad strategi för hållbarhet och arbetshälsa inom företagsorganisationer, samarbetar med bolags- och mellanchefer och utbildar personal. De ansvarar för att utarbeta teknisk dokumentation om efterlevnaden av hälso-, säkerhets- och miljölagstiftningen.

Alternativ beteckning

företags HSE-chef

HMS- och hållbarhetschef

HSE-samordnare

HSE-chef

chef för HSE

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser