Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

chef för e-handel

Description

Code

2431.10.2

Description

Chefer för e-handel skapar och genomför företags planer för elektronisk strategi för försäljning av produkter och tjänster på nätet. De förbättrar även dataintegriteten, användningen av nätbaserade verktyg och varumärkesexponering samt övervakar försäljningen för företag som saluför produkter till kunder som använder internet. De samarbetar med marknadsförings- och försäljningsledningen med hjälp av IKT-verktyg för att uppnå försäljningsmålen och ge affärspartner korrekt information och lämpliga erbjudanden.

Alternativ beteckning

affärsutvecklingschef för webben

chefer för e-handel

e-handelschef

e-handelschefer

e-handelsledare

e-handelsutvecklingschef

ledare inom e-handel

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: