Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kyrkvaktmästare

Description

Code

5153.1.3

Description

Kyrkvaktmästare utför administrativa uppgifter för kyrkor och församlingar, säkrar underhåll av utrustningen och bistår församlingens präst eller andra överordnade. De utför även hjälpsysslor före och efter gudstjänster, till exempel ställer saker i ordning, förbereder redskap och hjälper prästen.

Alternativ beteckning

kyrkväktare

kyrkvaktare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: