Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

installationsingenjör

Description

Code

2149.2.5

Description

Installationsingenjörer övervakar och styr installationen av anläggningar, vilket ofta tar många år att projektera och konstruera. De garanterar säkerheten, undviker risker och strävar efter att optimera kostnaderna. De skapar även konstruktiv systemutformning och utför provningar på installationssystem. De fastställer det material som behövs för att bygga dessa system och kostnaderna och använder CAD-programvara för att utforma dessa system.    

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: