Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

civilingenjör, elkraft

Description

Code

2151.1.1

Description

Civilingenjörer (elkraft) projekterar och utarbetar system som alstrar elkraft samt utvecklar strategier för att förbättra befintliga elproduktionssystem. De strävar efter att förena hållbara lösningar med effektiva lösningar till ett överkomligt pris. De engagerar sig i projekt där det krävs tillgång till elenergi.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser