Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

yrkeslärare, elektronik och automation

Description

Code

2320.1.11

Description

Yrkeslärare i elektronik och automation undervisar elever i sitt specialiserade studieområde, elektronik och automation, som till övervägande del är av praktisk karaktär . De tillhandahåller teoretisk undervisning i de praktiska färdigheter och tekniker som eleverna behöver behärska för ett yrke inom elektronik- och automationsbranschen, t.ex. elektriker eller tekniker som arbetar med automatisering av produktionsprocesser. De övervakar elevernas framsteg, hjälper dem individuellt vid behov samt utvärderar deras kunskaper och prestationer inom elektronik och automation genom uppgifter, tester och prov.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: