Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

drivlineingenjör

Description

Code

2144.1.17

Description

Ingenjörer som arbetar med drivlinor utformar framdrivningsmekanismer inom hela fordonssektorn. Detta inbegriper teknisk implementering av drivlinjekomponenter, såsom maskinteknik, den elektronik och programvara som används i moderna fordon liksom samordning och optimering av flera energikällor med avseende på drivlinan.

Alternativ beteckning

drivlinedesigner

drivlina ingenjör

drivlina designer

framdrivningsutvecklingsingenjör

drivlineexpert

framdrivningsingenjör

drivlinaxpert

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: