Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

miljösamordnare

Description

Code

2133.6

Description

Miljösamordnare utarbetar program för att förbättra miljömässig hållbarhet och effektivitet inom en organisation eller institution. De inspekterar anläggningar för att kontrollera organisationens eller institutionens efterlevnad av miljölagstiftningen. De säkrar även utbildning för allmänheten om miljöfrågor.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: