Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

möbelsnickare, renovering

Description

Code

7522.6

Description

Möbelsnickare (renovering) analyserar material och tekniker för att bedöma skicket på gamla möbler och för att identifiera och klassificera dem ur konst- och kulturhistorisk synpunkt. De använder gamla eller moderna verktyg och tekniker för att restaurera möbler och ger råd till kunder om restaurering, bevarande och underhåll av sådana föremål.

Alternativ beteckning

möbelrenoverare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: