Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

immaterialrättskonsult

Description

Code

3339.3

Description

Immaterialrättskonsulter ger råd om användning av immateriella rättigheter såsom patent, upphovsrätter och varumärken. De hjälper sina kunder vid monetär värdering av portföljer av immateriella rättigheter, efterlevnad av lämpliga juridiska procedurer för skydd av sådan egendom och patentmäklarverksamhet.

Alternativ beteckning

ip-konsult

konsult, immateriella rättigheter

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: