Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kemikalieblandare

Description

Code

8131.2

Description

Kemikalieblandare hanterar och utför underhåll på blandningstankar och blandare för att framställa kemiska produkter ur råvaror och se till att slutprodukterna följer specifikationerna för tillverkningspartier.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: