Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbetsledare, gruvdrift

Description

Code

3121.1

Description

Arbetsledare inom gruvdrift samordnar och utövar tillsyn över aktiviteter i samband med gruvdrift och bergbrytning i underjordiska gruvor och dagbrott samt stenbrott. De övervakar arbetare, scheman, processer och organisation i gruvor och dagbrott.

Alternativ beteckning

platschef, gruvdrift

förman, gruvdrift

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations