Skip to main content

Show filters

Hide filters

generalsekreterare

Description

Code

1112.7

Description

Generalsekreterare ansvar för internationella statliga eller icke-statliga organisationer. De övervakar personalen och direkt politik- och strategiutveckling samt fungerar som organisationens huvudföreträdare.

Alternativ beteckning

generaldirektör

ordförande

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: