Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projektsamordnare

Description

Code

3343.1.6

Description

Projektsamordnare tillhandahåller olika typer av tjänster som behövs för att man framgångsrikt ska kunna genomförande ett projekt som en del av ett övergripande projektledningskontor. De erbjuder administrativt stöd, hjälp och utbildning till projektledare och annan personal, har hand om projektdokumentationen och hjälper projektledaren med projektplaneringen, resursplaneringen, samordningen och rapporteringen. Projektsamordnare ansvarar för kvalitetssäkring och för att övervaka att metodriktlinjer och andra organisatoriska standarder följs. De kan också ge råd om verktyg för projektledning och relaterade administrativa tjänster.

Alternativ beteckning

projektledare

PMO

projektleverantör

projektkontrollansvarig

-

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: