Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

industrielektriker

Description

Code

7411.1.1.2

Description

Industrielektriker installerar och utför underhåll på elledningar och annan elinfrastruktur i stora industriella och kommersiella byggnader. De utför besiktningar och reparerar defekta komponenter i elsystem för att säkerställa effektiv funktion.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: