Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

barkmaskinskötare

Description

Code

8172.3

Description

Barkmaskinskötare hanterar avbarkningsmaskiner som avlägsnar bark från avverkade trädstammar. Trädstammen matas in i maskinen och barken avlägsnas genom skrapning eller skärning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: