Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tulltjänsteman

Description

Code

3351.1

Description

Tulltjänstemän bekämpar import av olagliga varor, skjutvapen, narkotika eller andra farliga eller olagliga varor samt kontrollerar lagligheten av föremål som förs över statsgränser. Dessa statligt anställda tjänstemän kontrollerar relevanta handlingar för att säkerställa efterlevnad av inresekriterier och tullagstiftning samt se till att tillämpliga tullskatter betalas.

Scope note

Excludes customs and excise officer.

Alternativ beteckning

tullinspektör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: