Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

uthyrare, flygplan

Description

Code

5249.2.1.2

Description

Uthyrare av flygplan ansvarar för uthyrning av flygplan och fastställer specifika hyresperioder. De dokumenterar transaktioner, försäkringar och betalningar.

Alternativ beteckning

flygplansuthyrare

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: