Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chef, kulturanläggning

Description

Code

1431.1

Description

Chefer (kulturanläggning) styr verksamheten på inrättningar som tillhandahåller kulturella tjänster såsom teater, film och musik. De planerar och organiserar det dagliga verksamheten av tillhörande anställda och lokaler samt ser till att organisationen följer den senaste utvecklingen inom sitt område. De samordnar de olika avdelningarna inom anläggningen och hanterar korrekt användning av resurser, policyer och budgetar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser