Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

provningsingenjör, flyg

Description

Code

2152.1.2

Description

Provningsingenjörer (flyg) arbetar tillsammans med andra systemingenjörer för att planera proven i detalj och se till att registreringssystemen är installerade för de dataparametrar som krävs. De analyserar de data som samlas in under testflygningar och utarbetar rapporter för enskilda testfaser och för det slutliga flygtestet. De ansvarar även för säkerheten vid provningen.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: