Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

präglare, metall

Description

Code

7223.21

Description

Metallpräglare förbereder och hanterar präglingspressar som formar metallarbetsstycken genom att pressa arbetsstycket med hjälp av en stödplatta och en form på en präglingsstång så att presskraften avlägsnar mindre metalldelar från arbetsstycket.

Alternativ beteckning

metallpressare

pressare, metall

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser