Skip to main content

Show filters

Hide filters

trader

Description

Code

3311.3

Description

Traders köper och säljer finansiella produkter såsom tillgångar, aktier och obligationer för privatkunders, bankers eller företags räkning. De övervakar finansmarknaderna noga och strävar efter att maximera vinsten och minimera riskerna genom sina transaktioner.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: