Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

bibliotekarie

Description

Code

2622.2

Description

Bibliotekarier förvaltar bibliotek och tillhandahåller relaterade bibliotekstjänster. De förvaltar, samlar in och utvecklar informationsresurser. De gör information tillgänglig, åtkomlig och upptäckbar för alla typer av användare.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser