Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

digitaltryckare

Description

Code

7322.1

Description

Digitaltryckare arbetar med maskiner som trycker direkt på mediet utan någon mellanliggande platta. Digitaltryckare använder oftast laser- eller bläckstråleteknik för tryck av enskilda sidor utan några långa eller arbetsintensiva tekniska moment mellan den färdiga digitala produkten och den tryckta texten.

Alternativ beteckning

printeroperatör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: