Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

importspeditör

Description

Code

3331.2.1

Description

Importspeditörer har och tillämpar ingående kunskaper om import och export av varor, inklusive tullklarering och dokumentation. De deklarerar varor som passerar gränser, informerar kunder om tullen samt ger råd vid tvister med anknytning till tullagstiftningen. De upprättar nödvändiga dokument och ser till att de överlämnas till tullen. De kontrollerar och hanterar tullavgifter och ser till att tillämpliga momsbelopp betalas.

Alternativ beteckning

exportspeditör

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations

färdigheter / kompetenser