Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

speciallärare, hemundervisning

Description

Code

2352.1.4

Description

Speciallärare (hemundervisning) undervisar barn med funktionsnedsättning eller sjukdom i deras hem. De är anställda hos (offentliga) skolor för att undervisa elever som är fysiskt oförmögna att gå i skolan, men även för att hjälpa eleven, föräldrarna och skolan i deras kommunikation. De fyller även en funktion som socialarbetare genom att hjälpa elever och föräldrar med en elevs eventuella beteendeproblem och vid behov se till att närvarobestämmelserna följs. Vid ett eventuellt fysiskt (åter)tillträde till skolan ger de skolan råd om lämpliga strategier för klassrumshandledning och rekommenderade undervisningsmetoder för att stödja eleven och göra övergången så trevlig som möjligt.

Scope note

Excludes government minister. Excludes people performing religious duties and travel to people's homes.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: