Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

broinspektör

Description

Code

3112.1.1

Description

Broinspektörer besiktigar brokonstruktioner för att upptäcka fogbrott, sprickor, korrosion och andra fel. De utför eller organiserar även underhåll av konstruktioner.

Alternativ beteckning

betonginspektör

stålbyggnadsinspektör

stålbyggnadskontrollant

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: