Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inspektör, offentlig planering

Description

Code

2422.5

Description

Inspektörer inom offentlig planering övervakar utvecklingen och genomförandet av regeringens planer och policyer samt hanterar planerings- och policyförslag och genomför granskningar av planeringsrutiner.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: