Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chefsstrateg

Description

Code

1213.2

Description

Chefsstrateger ansvarar för hantering av utvecklingen av policyprogram och ser till att organisationens strategiska mål uppnås. De övervakar framtagandet av policyståndpunkter samt organisationens kampanj- och opinionsbildningsverksamhet inom områden såsom miljö, etik, kvalitet, transparens och hållbarhet.

Alternativ beteckning

strategichef

etikchef

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser