Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

mättekniker, sjömätare

Description

Code

3111.5

Description

Mättekniker (sjömätare) genomför oceanografiska och mätarbeten i marina miljöer. De bistår hydrografiska inspektörer med hjälp av specialutrustning för kartläggning och undersökning av undervattenstopografi och morfologi av vattensamlingar och vattendrag. De bistår vid installation och användning av hydrografisk och mätutrustning samt rapporterar om sitt arbete.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: