Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

marknadsanalytiker

Description

Code

2431.11

Description

Marknadsanalytiker samlar in information från marknadsundersökningar och granskar den för att dra slutsatser. De definierar de potentiella kunderna till en produkt, målgruppen och hur den kan nås. Marknadsundersökningsanalytiker analyserar produkter på marknaden utifrån olika kriterier såsom egenskaper, priser och konkurrenter. De analyserar gränsöverskridande försäljning och ömsesidigt beroende mellan olika produkter och deras placering. Marknadsanalytikerna förbereder information som kan bidra till utveckling av marknadsföringsstrategier.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser