Skip to main content

Show filters

Hide filters

stålbyggare

Description

Code

7214.3

Description

Stålbyggare monterar järnelement i konstruktioner. De upprättar stålstommar för byggnader, broar och andra byggprojekt. De lägger ut metallstavar (armeringsjärn) för gjutning av armerad betong.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations

färdigheter / kompetenser