Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tapetserare, järnvägsvagnar

Description

Code

7534.3.4

Description

Tapetserare av järnvägsvagnar skapar mallar samt framställer och monterar ihop komponenter för interiörer av tågvagnar. De använder elektriska verktyg, handverktyg och CNC-maskiner för att förbereda och sätta fast material. De granskar även inkommande material och förbereder fordon för nya komponenter.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: