Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

företagskonsult

Description

Code

2421.2

Description

Företagskonsulter analyserar ställning, struktur och processer inom verksamheter och företag samt erbjuder tjänster eller rådgivning för att förbättra dem. De genomför undersökningar och identifierar affärsprocesser som innebär ekonomisk ineffektivitet eller som kräver personalhanteringsåtgärder samt utarbetar strategiska planer för att övervinna dessa svårigheter. De arbetar i externa konsultföretag där de ger en objektiv översikt över ett företags struktur och metodiska processer.

Alternativ beteckning

affärskonsult

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

Narrower occupations

färdigheter / kompetenser

färdigheter / kompetenser