Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

markforskare

Description

Code

2133.11

Description

Markforskare forskar om och studerar den vetenskapliga disciplinen om mark. De ger råd om hur man kan förbättra markkvaliteten till stöd för naturen, livsmedelsproduktionen eller den mänskliga infrastrukturen med hjälp av lantmäterimetoder, bevattningstekniker och åtgärder för att minska erosion. De ser till att bevara och återställa mark som har drabbats av intensivt jordbruk eller mänsklig interaktion.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: