Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

campingchef

Description

Code

1439.2

Description

Campingchefer planerar, styr eller samordnar alla campinganläggningar och leder anställda.

Alternativ beteckning

campingledare

chef för camping

campingansvarig

ansvarig för camping

driftsledare på camping

campingchefer

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: