Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

polisutbildare

Description

Code

2320.1.22

Description

Polisutbildare utbildar provanställda från polisakademin (polisaspiranter) och även erfarna veteraner i den teori och praktik som är nödvändig för att bli polis. De håller teoretiska föreläsningar i akademiska ämnen såsom lagstiftning, statliga förordningar, samhällskontakter och mänsklig mångfald. De tillhandahåller även mer praktisk undervisning i fysisk träning, skötsel av skjutvapen, första hjälpen, självförsvarstaktik och körning. De förbereder och utarbetar även lektionsplaner och nya utbildningsprogram vid nya brottsbekämpningsrelaterade bestämmelser och problem. De övervakar studenternas framsteg, utvärderar dem individuellt och upprättar rapporter om prestationsbedömning.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: