Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

skogsplanläggare

Description

Code

3359.4

Description

Skogsplanläggare övervakar skogsbruksverksamhet för att säkerställa att arbetstagare följer och deras aktiviteter uppfyller tillämplig lagstiftning och standarder. De utför kontroller för att granska verksamheten, löner, kostnader och arbetsmiljöåtgärder. Skogsplanläggare analyserar och rapporterar även sina resultat.

Alternativ beteckning

skogsvårdskonsulent

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: