Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pr-chef

Description

Code

1222.1.2

Description

Pr-chefer strävar efter att förmedla och upprätthålla en önskvärd image eller ett önskvärt anseende för ett företag, en individ, en statlig institution eller en organisation i allmänhet gentemot allmänheten och intressenterna i stort. De använder alla typer av medier och evenemang för att främja en positiv image för produkter, humanitära insatser eller organisationer. De strävar efter att säkerställa att all offentlig kommunikation presenterar kunder så som de vill att de ska uppfattas.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser