Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

programmerare för numeriska verktyg och numerisk processtyrning

Description

Code

2514.4

Description

Programmerare för numeriska verktyg och numerisk processtyrning utarbetar datorprogram för styrning av automatiska maskiner och utrustning som används i tillverkningsprocesser. De analyserar tekniska ritningar och uppdrag samt genomför datorsimuleringar och provkörningar.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: