Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

konsult, it-forskning

Description

Code

2511.12

Description

Konsulter inom it-forskning bedriver riktad IKT-forskning och tillhandahåller slutrapporter till sina kunder. De använder även IKT-verktyg för att utforma enkäter, analysera resultat, skriva rapporter, presentera resultat och ge rekommendationer på grundval av undersökningsresultaten.

Scope note

Includes people performing outsourced activities. Excludes people performing in-house research.

Alternativ beteckning

konsult, IKT-forskning

IKT-forskningskonsult

it-forskningskonsult

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:

färdigheter / kompetenser