Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

arbetsledare, pappersbruk

Description

Code

3122.4.12

Description

Arbetsledare (pappersbruk) samordnar och övervakar arbetsmomenten på pappersbruk vid tillverkning av produkter såsom wellpapp, papplådor eller fodrade kuvert. De säkerställer uppfyllande av produktionsmål såsom produkternas kvantitet och kvalitet, punktlighet och kostnadseffektivitet. De har en bra överblick över pågående processer och fattar snabba beslut för att lösa problem.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: