Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

forskare, textil, läder och fotbeklädnad

Description

Code

2149.17

Description

forskare, textil, läder och fotbeklädnad kombinerar kunskaper om materialvetenskap, kemi, fysik, processteknik, ledning och teknik för att bidra till framtida innovationer inom textil, beklädnad, läder och skor. De samarbetar i sektorsövergripande projekt för att kombinera resultat från en rad olika vetenskapliga områden för produktutveckling.

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: