Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

datakvalitetsspecialist

Description

Code

2519.1

Description

Datakvalitetsspecialister granskar organisationers data för att se om de är korrekta, rekommenderar förbättringar av registersystem och datainhämtningsprocesser samt bedömer datareferens och historisk integritet. De utarbetar även dokument, upprätthåller kvalitetsmål och standarder för datakvaliteten, övervakar organisationens integritetspolicy och övervakar att dataflödena överensstämmer med kvalitetsstandarderna.

Scope note

Excludes people performing managerial and development activities.

Alternativ beteckning

specialist inom informationskvalitet

dataspecialist

specialiserad på data

expert på datakvalitet

specialist inom datakvalitet

datakvalitetsexpert

Rättslig aspekt

För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken: